Žďánický les

Na jihu okresu Vyškov a severu okresu Hodonín se nachází přírodní park Ždánický les. Byl vyhlášen na rozloze více než 18 000 ha v roce 1996. Téměř celý park leží ve stejnojmenném geomorfologickém celku Ždánický les, konkrétně v jeho podcelku Dambořická vrchovina. Jen malou částí na jihu jižně od Ždánic zasahuje Kyjovská pahorkatina svým podcelkem Mutěnickou pahorkatinou a na východní hranici přírodního parku zasahuje Litenčická pahorkatina podcelkem Bučovické pahorkatiny. Park se nachází v nadmořské výšce kolem 220 m (severozápadní okraj u Křižanovic) po 437 m (U Slepice v centrální části) v mírně zvlněném terénu přecházející do členitého reliéfu na okraji. Území je protékáno řadou vodních toků s častými vodními nádržemi a rybníky.

Většina území je tvořena pískovcovým až slepencovým podložím. Na západě se ve větším množství vyskytují také jílovce, spraše a sprašové hlíny.


Poslední aktualizace: 06.01.2014