Lysicko

Přírodní park Lysicko leží v západní hranici okresu Blansko. Byl vyhlášen v roce 1994 na výměře přes 4 000 ha. Na severu sousedí s přírodním parkem Halasovo Kunštátsko a na západě s přírodním parkem Svratecká hornatina. Přírodní park se rozprostírá na Hornosvratecké vrchovině v podcelku Nedvědická vrchovina v nadmořské výšce od 320 m n. m. do 657 m n. m. (Babylon). Území je rozbrázděno hlubokými údolími Býkovky, Lhotského a Lysického potoka. Geomorfologicky významnějšími prvky jsou PP Žižkov či Bedřichovská skalka. Území je typické mozaikou lesů a zemědělských ploch s roztroušenou zelení. V obcích jsou charakteristické staré lípy a kolem silnic aleje hrušní, švestek nebo třešní.

Většina území leží na paleozoických až proterozoických horninách (většinou ortoruly, částečně i pararuly). Místy proložené krystalickými vápenci. V hlubokých údolích se pak nachází svahové sedimenty. Na východě a zejména jihovýchodě se nachází sedimentární horniny. Na rozhraní těchto dvou podloží najdeme slepence a brekcie.


Poslední aktualizace: 06.01.2014