Podkomorské lesy

Přírodní park leží v těsné na území města Brna v blízkosti Brněnské přehrady. Vyhlášen byl v roce 1989. Území je tvořeno rozsáhlou plošinou s nadmořskou výškou kolem 450 m n.m., kterou dělí na dvě části hluboké údolí řeky Svratky. Údolí je zatopeno vzdutím Brněnské přehrady. Před výstavbou přehrady bylo toto údolí hluboce zaříznuté do okolní krajiny. Podél západní hranice protékají říčky Veverka a Kuřimka, jinak po celém území je velké množství drobných potůčků a studánek.

Geologické podloží je tvořeno především vyvřelinami Brněnského masívu. V západní části přírodního parku vystupuje na povrch v podobě skal a kamenitých polích. Kromě fylitů a ortorul se v okolí kopce Kuňka vyskytují i devonské vápence a slepence.


Poslední aktualizace: 06.01.2014