Výhon

Východně a jihovýchodně od města Židlochovice se na ploše asi 1 700 ha rozprostírá přírodní park Výhon vyhlášený v roce 2002. Park leží na masivu Výhon, který je součástí Pracké pahorkatiny ležící v Dyjsko-svrateckém úvalu. Nejvyšší bod leží 355 m n. m., nejnižší oblastí je východní okraj ležící ve výšce kolem 200 m n. m.

Geologické podloží je tvořeno navátými sedimenty (spraší a sprašovou hlínou) a zejména na západě mořskými sedimenty, hlavně vápnitým jílem a pískem, vyskytuje se také vápenec.


Poslední aktualizace: 06.01.2014