Žďánický les - zdroje

Martiško J. (2007): Přírodní parky Jihomoravského kraje, Jihomoravský kraj, Brno.

http://mapy.nature.cz

http://geoportal.gov.cz

http://www.vychodni-morava.cz/cil/1820/prirodni-rezervace-u-vrby

http://www.biolib.cz/cz/locality/id1336/

http://www.biolib.cz/cz/locality/id2707/

http://www.biolib.cz/cz/locality/id1723/

http://www.biolib.cz/cz/locality/id2721/

http://www.biolib.cz/cz/locality/id2712/

http://www.biolib.cz/cz/locality/id2709/

http://www.biolib.cz/cz/locality/id3431/

http://www.damborice.cz/historie/pamatky-obce.htm

http://www.atlasceska.cz/jihomoravsky-kraj/zidovsky-hrbitov-bucovice/

http://www.zarosice.cz/?cont=91&lang=cz

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2697

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2413

http://www.hrady.cz/index.php?OID=5955

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2818

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2419

http://www.hrady.cz/?OID=684

http://www.zamek-bucovice.cz/historie-zamku/

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2636


Poslední aktualizace: 06.01.2014