Strážnické Pomoraví

Přírodní park Strážnické Pomoraví se nachází v okrese Hodonín západně od města Strážnice na ploše více než 2 800 ha. Vyhlášen byl v roce 1993. Protéká tudy přirozeně meandrující tok řeky Moravy, který je dnes již vzácností. Dodnes je zde možno sledovat přirozenou činnost vodního toku tvarující nejen vlastní koryto, ale i celou údolní nivu.

Park se nachází v nadmořské výšce kolem 170 m v Dolnomoravském úvalu, respektive jeho podcelku Dyjsko-moravské nivě. Geologickým podložím jsou neogenní sedimenty překryté říčními náplavami.


Poslední aktualizace: 06.01.2014