Baba

Baba

Přírodní park Baba leží v těsné blízkosti Brna převážně na území okresu Brno-venkov, na jihu zasahuje i na území města Brna. Nachází se na zalesněném hřbetu mezi Kuřimí a Medlánkami v délce zhruba 6 km. Přírodní park o rozloze téměř 1000 ha byl vyhlášen v letech 1990 – 1991. Nachází se na Bobravské vrchovině v podcelku Lipovské pahorkatiny v nadmořské výšce 280 až 463 m (Sychrov). Kvůli lesnatosti území jsou zde ztížené výhledy. Jeden z nejhezčích výhledů je z Kuřimské hory (435 m n. m.) na jejímž úpatí se nachází vodní kaple sv. Jana Nepomuckého. Hezké výhledy jsou na okraji lesa na červené turistické trase směrem od České a na zelené trase směrem od Jinačovic. 

Geologické podloží je tvořeno vyvřelinami brněnského masivu – diority a granodiority, které vystupují napovrch zejména nad tokem Mnišího potoka

Poslední aktualizace: 06.01.2014