Řehořkovo Kořenecko

Přírodní park Řehořkovo Kořenecko o rozloze 2 300 ha byl vyhlášen v roce 1992 v severní části okresu Blansko v okolí vesnice Kořenec. Návrh předpokládal vyhlášení přírodního parku i v přilehlé části okresu Prostějov, ale k tomu již nedošlo. Přesto na těchto stránkách představíme několik zajímavých lokalit i za hranicí přírodního parku. Park je součástí Drahanské vrchoviny. Má mírně podhorský ráz. Zvlněný terén Protivanovské a Štěpánovské planiny od Mojetínského hřbetu odděluje údolí říčky Bělá, která pramení v oblasti Pavlovských mokřadů a obtéká území parku. V dolních partiích je údolí říčky hluboce zahloubené do okolního reliéfu. Nejvyšší vrcholy dosahují výšky kolem 700 m n. m. (Paprč má 721 m n. m.). Za hranicí parku leží také nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky (735 m n. m.), kde se nachází meteorologický radar Českého hydrometeorologického ústavu. Nejnižší bod území je v nadmořské výšce 420 m n. m., jedná se o vtok říčky Bělé do vodní nádrže Boskovice v Melkovském údolí.

Geologické podloží parku tvoří především kulmské horniny (spodnokarbonské sedimenty myslejovického souvrství, především droby). Od jihu zasahuje Brněnský masiv s granodiority, na východním okraji se vyskytují devonské bazální pískovce, jílovité břidlice a vilémovické vápence (Vratíkovský a Mojetínský kras).


Poslední aktualizace: 06.01.2014