Střední Pojihlaví

Nachází se na hranici okresů Znojmo, Brno-venkov a Třebíč na rozloze asi 1 500 ha. Vyhlášen byl v roce 1989. Nachází se v nadmořské výšce od asi 220 m (tok Jihlavy u Řeznovic) po 397 m (Biskupský kopec). Většina území se nachází na Znojemské pahorkatině, která je součástí Jevišovické pahorkatiny. Východní okraj se nachází již v Boskovické brázdě a v jejím podcelku Oslavanské brázdy.

Největší část geologického podloží tvoří granulit. Místy, zejména na východním okraji území také hadec. Místy se vyskytují splachové sedimenty a jihozápadně od obce Lhánice rula.

Parkem protéká hluboce zaříznutý převážně přirozený tok řeky Jihlavy v zalesněných údolích s mozaikou volných lučních ploch na dně údolí. Nejmohutnější skalní masívy jsou Baba pod Lhánicemi, Velká skála naproti Templštejnu a hřbet Templštejnu. Pod Biskoupkami se údolí mění v otevřené s převahou nelesní vegetace.


Poslední aktualizace: 06.01.2014