Bobrava

Přírodní park Bobrava leží jihozápadně od Brna v okrese Brno-venkov, mezi obcemi Tetčice, Omice, Střelice, Radostice, Prštice, Silůvky, Hlína a Neslovice. Území je tvořeno lesními porosty ve střední části Bobravské vrchoviny, na jihu podcelku Lipovská pahorkatina. Rozloha území je asi 3 100 ha a leží v nadmořské výšce od 250 m n. m. (údolí Bobravy na východě) do 452 m n. m. (vrch Herzán na západě území u obce Neslovice). Reliéf má charakter mírněji zvlněných masívů rozčleněných množstvím hřbetů, žlebů, úžlabí a údolí. Hluboce zaříznuté údolí Bobravy dosahuje nejvyšší hloubky kolem 100 m. Přírodní park byl vyhlášen v roce 1982.

Geologické podloží je tvořeno vyvřelinami brněnského masivu, především assyntskými granitoidy – žulou a granodiority. Jen místy se vyskytují assyntské a variské diority a gabra, ojediněle břidlice, fylity, svory a pararuly.


Poslední aktualizace: 06.01.2014