Niva Jihlavy

Přírodní park Niva Jihlavy vyhlášený v roce 1999 se nachází na jihu okresu Brno-venkov kolem 8 km toku Jihlavy mezi obcemi Pravlov a Odrovice. Leží v Dyjsko-svrateckém úvalu v podcelku Dyjsko-svratecká niva a jen část západního okraje přírodního parku zasahuje do podcelku Drnholecká pahorkatina. Území parku se nachází v nadmořské výšce přibližně 180 m – 200 m na rozloze zhruba 1 300 ha.

Většina území leží na kvartérních nivních sedimentech, na západě se vyskytují kvartérní písky a štěrky. Východní okraj parku lemují neogenní sedimenty.

Největší zajímavostí parku je přirozeně meandrující tok řeky Jihlavy široký až 20 m a hluboký 2 m. Lze tak sledovat přirozený tok řeky a její činnost – vymílání nárazových břehů a ukládání písků do podoby pláží na vnitřních krajích řeky, uvnitř které se tvoří štěrkové lavice.


Poslední aktualizace: 06.01.2014