Říčky

Přírodní park Říčky byl vyhlášen již v roce 1984 jako klidová oblast na rozloze 2900 ha. V roce 1992 se přešlo celé území do kategorie přírodní park. Park leží na rozhraní tří okresů, největší část leží v okrese Brno-venkov, menší část náleží do okresu Vyškov. Území je tvořeno vyvýšenou pahorkatinou rozčleněnou velkým množství údolíček. Hlavní osou celého území je však tok Říčky, jehož údolní niva leží v nadmořské výšce 370 m n. m., zatímco vrcholy okolních kopců převyšují 500 m n. m.

Údolí Říčky je zlomového původu prvohorního stáří. Z geologického hlediska se v parku vyskytují pouze usazené horniny mořského původu, které překrývají vrstvy devonských vápenců. Tohle souvrství je vyvinuto mezi Líšní, Lulčem a Račicemi. Vyznačuje se tím, že vrstvy slepenců, drob a břidlic se v něm pravidelně střídají. Západní okraj parku sousedí přímo s Moravským krasem, kde se již vyskytují krasové jevy, jako jsou ponory, vyvěračky či jeskyně.

Po celém přírodním parku je velmi bohatá síť drobných potoků, pramenů a studánek. Některé studánky jsou dokonce i s pitnou vodou (Habrová, Koretinka, Wiehlova, Pod Hádkem, V Srdci a jiné). Nejvýznamnější jsou v území parku údolní nivy tří přírodně blízkých toků Říčky, Malé Říčky a Hostěnického potoka, které jsou lemovány porosty s přirozenou druhovou skladbou břehové vegetace a nivních luk. Kromě potoků můžeme v území najít i několik rybníčků v údolí Hostěnického potoka a nově v pramenné oblasti Říčky u hájenky.


Poslední aktualizace: 06.01.2014