Svratecká hornatina

Přírodní park byl vyhlášen v letech 1988-1995 o celkové rozloze přes 36 000 ha. Nachází se v okresech Blansko, Brno-venkov a Žďár nad Sázavou. Území je tvořeno členitou pahorkatinou, která je rozdělena na dvě části tektonickým prolomem protékaným řekou Svratkou. V údolí jsou četné skalní výchozy. Nejnižší bod je údolí říční nivy u Štěpánova (260 m n. m.), nejvyšší bod je vrchol Horní les (774 m n. n.). Geologický podklad tvoří horniny, jako jsou ruly, fylity, hadce a krystalické vápence.

Hustou síť vodních toků tvoří řady přítoků řeky Svratky. Největší z nich jsou potoky Besének, Chlébský nebo Hodonínka. Na horním toku řeky Svratky byla v padesátých letech vybudována Vírská přehrada, která slouží jako zdroj pitné vody. Hráz přehrady má výšku 71 metrů. V parku je vyhlášeno přes 35 chráněných území. Příkladem může být PR Vírská skalka, PP Lhotské jalovce a stěny, PR Údolí Chlébského potoka.


Svratecká hornatina


Poslední aktualizace: 06.01.2014