Halasovo kunštátsko - Živočichové

V území žije velké množství obojživelníků jako je ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina), čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus arborea). Vzácněji zde potkáme i rosničku zelenou (Hyla arborea) a ropuchu zelenou (Bufo viridis), které se vyskytují spíše v teplejších oblastech. Z plazů můžeme u Rozseče narazit na ještěrku živorodou (Zootoca vivipara) nebo zmiji obecnou (Vipera berus). V lesích hnízdí čáp černý (Cicona nigra), podle kterého dokonce nazvali místní údolí potoka nad Zbraslavce Údolím černého čápa. Dále tu byl pozorován jestřáb lesní (Accipiter gentilis), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvux corax), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a vzácněji lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Díky mozaice lesa, remízků, polí a luk zde můžeme potkat ťuhýka obecného (Lanius collurio), ťuhýka šedého (Lanius excubitor), bramboříčka černohlavého (Saxicola torquata), křepelku polní (Coturnix coturnix) U potoků se objevuje skorec vodní (Cinclus cinclus) a konipas horský (Motacilla cinerea).


   
   

Poslední aktualizace: 06.01.2014