Halasovo kunštátsko - O parku

Přírodní park nacházející se v severní části okresu Blansko nese jméno po spisovateli Františku Halasovi, který byl tak okouzlen místní krajinou, že ji zbásnil ve svém díle. Básníkův rod pocházel z Kunštátu, kam se František Halas celý život vracel, kde nejčastěji psal a kde je na místním hřbitově také pohřben.

 

Park byl vyhlášen v letech 1980 a 1994 celkem o rozloze 5700 ha. Území je tvořenou členitou vrchovinou s nejnižším bodem v úrovni 320 m n. m. a nejvyšším vrcholem Kulíšek, který má 691 m n. m. Vrchovina je rozbrázděna mnoha potoky v hluboká údolí. Největší z nich jsou potoky Úmoří, Petrůvka a Sebránek. Geologické podloží tvořeno krystalickými horninami, hlavně rulami, svory, kvarcity a krystalickými vápenci. Mezi Kunštátem a Rudkou jsou v pruhu zlomů zaklesnuté křídové horniny, které tvoří známé kopce Křib a Milenku.


Poslední aktualizace: 06.01.2014