Baba - Živočichové

Z významných druhů obratlovců se na území parku vyskytuje užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a některé druhy ptáků. K nejčastějším patří žluva hajní (Oriolus oriolus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), holub doupňák (Columpa oenas), lejsek šedý (Muscicapa striatai), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) nebo krutihlav obecný (Jynx torquilla).


Poslední aktualizace: 06.01.2014