Svratecká hornatina - Zajímavosti

Hrady
Nejznámější památkou je středověký hrad Pernštejn z 13. století. Hrad se tyčí na skále nad obcí Nedvědice. Historický původ rodu Pernštejnů i jejich hradu je neznámý. Prvním známým majitelem byl Štěpán z Medlova, jehož vnuk přijal za své jméno Štěpán z Pernštejna. Hrad Pernštejn se na dlouhá léta stal stěžejním sídlem tohoto bohatého rodu, který však zkrachoval díky nenávratným půjčkám mnoha císařům. Největší rozkvět hradu byl v 15. a 16. století. Tak jak vypadal hrad v 16.stol., tak vypadá dodnes. Až na hranolovou věž, které ustřelili dvě patra Švédové.

Z ostatních hradů kolem údolí Svratky a Bystřice zbyly už jen trosky. Ale i ty mají své kouzlo. Příkladem může být hrad Zubštejn, Pyšolec a Aueršperk.

Pernštejn Zubštejn Pyšolec
Vírská přehrada
Přehrada se nachází v jednom z nejužších míst kaňonu řeky Svratky nad vesnicí Vír. Vystavěna byla v letech 1947 až 1958. Hráz je vysoká 78 m, jezero má rozlohu 223,5 ha. Nádrž slouží jako zásobárna pitné vody pro Brno, Žďársko, Bystřicko a okolí Nového Města. Z toho důvodu je zde zakázána velmi lákavá rekreace. Ale jelikož je okolí přehrady velmi příjemné, lze Vírskou přehradu objet na kole po cyklostezce, nebo projít pěšky krásné místní vyhlídky. Pod hrází můžeme najít malou vodní elektrárnu a úpravnu na pitnou vodu.


Vírská přehrada

Další zajímavé místa
Po dlouhá staletí se ve Štěpánově a Víru těžila a zpracovávala železná ruda. V okolí těchto vesnic můžete najít mnoho štol bývalých dolů. Doly se staly velmi významným zimovištěm velkého množství netopýrů.

V Červíru je zajímává technická památka, dřevěný trámový most přes řeku Svratku z roku 1718. Po celé oblasti přírodního parku při procházce objevíme desítky kaplí, kostelíků a lidových stavení. Malebný ráz vesnice z drsné vysočiny si uchovává dodnes nejedna z obcí.

Dřevěná lávka obec Vír

Poslední aktualizace: 06.01.2014