Střední Pojihlaví - Vegetace

Především na prudkých, většinou skalnatých svazích se zachovaly rozsáhlé komplexy přirozených až přírodě blízkých lesů. Převažují teplomilné doubravy, místy doubravy dřínové nebo doubravy na hadci. Porosty jsou rozvolněné s četnými lesostepními polankami a volnými skalnatými plochami s cennou teplomilnou květenou, vyskytují se i reliktní bory. Často se objevují vzácné dřeviny jako je jeřáb muk (Sorbus aria), jeřáb břek (Sorbus torminalis), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), dřín obecný (Cornus mas), mahalebka obecná (Prunus mahaleb) nebo třešeň křovitá (Prunus fruticosa). V nelesní krajině se vyskytuje jalovec obecný (Juniperus communis) a borovice lesní (Pinus sylvestris), místy také vřes obecný (Calluna vulgaris).

V bylinném patře je zastoupen například řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea), plamének přímý (Clematis recta), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), třemdava bílá (Dictamnus albus), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi) nebo lilie zlatohlávek (Lilium martagon), na skalách lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), u řeky vzácně také ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia). V nelesní krajině roste sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a trávnička obecná hadcová (Armeria vulgaris ssp. serpentini). Objevit zde lze i vzácné byliny – hořec křížatý (Gentiana cruciata), vstavač kukačku (Orchis morio), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis) nebo třeba hvězdnici zlatovlásek (Aster linosyris).

Poslední aktualizace: 06.01.2014