Střední Pojihlaví - Živočichové

Celé území je entomologicky významné. V lesích žije roháč velký (Lucanus cervus), ve stepích ploskoroh pestrý (Ascalaphus macaronius) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa).

Na řece žije užovka podplamatá (Natrix tessellata), ve skalnatých svazích ještěrka zelená (Lacerta viridis) a užovka hladká (Coronella austriaca).

Hnízdí zde výr velký (Bubo bubo), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), skřivan lesní (Lullula arborea), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), dudek chocholatý (Upupa epops), ťuhýk obecný (Lanius collurio), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) nebo krkavec velký (Corvus corax). Na řece hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus).

Dodnes zde vzácně žije sysel obecný (Citellus citellus).

Poslední aktualizace: 06.01.2014