Rokytná - Zajímavosti

PR V Jedlích

Přírodní rezervace V Jedlích vyhlášená v roce 1988 se nachází na pravém břehu řeky Rokytná jihovýchodně od obce Příštpo. Důvodem ochrany jsou zachovalé přírodní dubohabřiny a na ně navazující louky s výskytem významných druhů rostlin.

Zámek Tavíkovice

Původní tvrz postavená pravděpodobně někdy ve 14. století byla koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek. Počátkem 20. století byl zámek přebudován tehdejším majitelem Robertem Goldschmidtem na jednopodlažní palác. Dnes není volně přístupný, jsou v něm zřízeny byty. Volně přístupný je pouze zámecký park.

Zámek Rešice

Zámek leží pravděpodobně na místě původní tvrze. K zámku přiléhají hospodářské budovy, které jsou stejně jako zámek ve špatném stavu. Zámek je v soukromém vlastnictví a není volně přístupný.

Zámek Tulešice

Zámek v Tulešicích byl postavěn v roce 1711 na místě tvrze. Během celého 18. století byl rozšiřován a přestavován. V 18. století byl u zámku založen park s 68 druhy dřevin a sochařskou rokokovou výzdobou inspirovanou antikou. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví a není přístupný.Poslední aktualizace: 06.01.2014