Říčky - Zajímavosti

Na území přírodního parku zasahuje také část Lesnického slavína, proto tu můžeme najít velké množství pomníčků a upravených studánek věnovaných významným osobnostem lesnictví, lesu a celé přírodě. Příkladem může být památník V. Nezvala, památník MAM, památník Prosba přírody či pomník myslivce Josefa Žaltmana.

Větších staveb se v přírodním parku nedočkáme. Leda několik hájenek a mysliven. Kdysi tu stávala samota Lhotky, která byla založena roku 1746 jako samota s názvem Nové Dvory. Na Lhotkách stával panský dvůr, později tam majitelé panství Lichtensteinové postavili myslivnu a hájenku a r. 1842 budovu, která sloužila lesním dělníkům jako ubytovna. Naposled je koupil hajný Josef Čapek. V posledních letech vzniklo na Lhotkách rekreační středisko.


Poslední aktualizace: 06.01.2014