Podkomorské lesy - Živočichové

Z bezobratlých živočichů neujde obyčejnému návštěvníkovi parku roháč obecný (Lucanus cervus), který žije ve starých listnatých lesích.

Z obratlovců žije v Podkomoských lesích velké množství obojživelníků. Nejpočetnější jsou populace běžných druhů žab jako je ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temponaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a vzácnější rosnička zelená (Hyla arborea). Ve stinných bukových lesích najdeme mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Z plazů najdeme kolem přehrady na teplejších místech ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a užovku hladkou (Coronella austriaca). U vody žije početná populace vodní užovky podplamaté (Natrix tessellata) a hojněji užovky obojkové (Natrix natrix).

V místních lesích hnízdí velké množství ptáků. Z dravců je to například jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), krahujec obecný (Accipiter nisus) či včelojed lesní (Pernis apivous). Můžeme tu spatřit také krkavce velkého (Corvus corax), datla černého (Dryocopus Martin) či strakapouda prostředního (Dendrocopus medius). Vzácně se tu vyskytuje také dudek chocholatý (Upupa epops)a lejsek malý (Ficedula parva). Početně tu hnízdí také lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Ve starých bukových lesích se vyskytuje holub doupňák (Columba oenas). Na prudkých svazích brněnské přehrady hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis). Velké množství mokřadních ptáků najdeme v Bítýšské bažině.

Poslední aktualizace: 06.01.2014