Mikulčický luh - Zajímavosti

PR Skařiny

Přírodní rezervace na rozloze 13 ha vyhlášená již v roce 1956 chrání starý lesní porost. Na starých dubech žije vymírající mravenec Liometopum microcephalum Les je také hnízdištěm vzácného ptactva, jako jsou například čápi a různí dravci.

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Na území přírodního parku se nachází významná archeologická památka – Slovanské hradiště. V 8. až 10. století zde stál na ostrovech a v řečišti řeky Moravy velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím a akropolí s více než 2500 hroby o rozloze až 50 ha. Působil zde sv. Cyril a sv. Metoděj. V současnosti se zde nacházejí dvě stálé archeologické expozice a celý areál aspiruje o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO.


Poslední aktualizace: 06.01.2014