Mikulčický luh - Vegetace

Zhruba polovina území je porostlá lužním lesem s dubem letním (Quercus robur), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), jilmem (Ulmus sp.) a javorem babykou (Acer campestre).

V bylinném podrostu se vyskytuje na jaře kvetoucí česnek medvědí (Allium ursinum), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) nebo orsej jarní (Ficaria verna). V mokřadních oblastech roste voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), stulík žlutý (Nuphar lutea), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) nebo šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia). Na mezofilních až vlhkých loukách roste oman vrbolistý (Inula salicina), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostřice chabá (Carex flacca), třeslice prostřední (Briza media), pcháč šedý (Cirsium canum), psárka luční (Alopecurus pratensis), kostival lékařský (Symphytum officinale), karbinec evropský (Lycopus europaeus), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), tužebník jilmový (Filipendula ulmačka) nebo ocún jesenní (Colchicum autumnale).


Poslední aktualizace: 06.01.2014