Jevišovka - Zajímavosti

PP Rudlické kopce     

Přírodní památka Rudlické kopce se nachází v jihovýchodní části přírodního parku Jevišovka na severozápadním okraji obce Rudlice. Rozprostírá se na ploše 17 ha a byla vyhlášena v roce 2002 za účelem ochrany travinobylinných společenstev se stepními prvky se zvláště chráněnými druhy koniklecem velkokvětým (Pulsatilla grandis), smilem písečným (Helichrysum arenarium), diviznou brunátnou (Verbascum phoeniceum), ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), křepelkou polní (Coturnix coturnix) a ťuhýkem obecným (Lanius collurio).

Zřícenina Bukovina

Na severozápadě území asi 1km severně od obce Jiřice u Moravských Budějovic na kopci nad potokem Nedveka se nacházejí pozůstatky hradu Bukovina. K místu vede z Jiřic zelená turistická trasa, která se napojuje na modrou. Hrad byl vystavěn počátkem 14. století, ale pravděpodobně již v druhé polovině 15. století byl hrad pustý. Dnes je zde možno vidět zbytky příkopu, valu, základy bergfritu, zbytky zdiva obou paláců, věže a hradby.

Hasičské muzeum v Jiřicích u Moravských Budějovic

Na západním okraji přírodního parku v obci Jiřice u Moravských Budějovic se nachází Hasičské muzeum. Je zřízeno v budově obecního úřadu na návsi a otevřeno je každý den, avšak na požádání.

Jevišovice

V centru přírodního parku se nachází město Jevišovice, které bylo prvně zmiňováno v roce 1289, a od roku 1990 je jeho centrum památkovou zónou. Nachází se v něm několik turistických zajímavostí. V centru města se nachází kostel sv. Josefa z roku 1830, v jehož útrobách jsou varhany z roku 1748. Přes silnici naproti kostelu stojí budova sýpky v areálu bývalého panského dvora. Památkově chráněná budova byla postavena kolem roku 1750. Nedaleko od kostela mezi budovou základní a mateřské školy na Offenheimově náměstí se nachází budova Komenia s plastikou J. A. Komenského. Budovu nechal v roce 1922 zbudovat Vilém Offenheim. Prvním panským sídlem ve městě byl Pustý hrad, který byl založen někdy v 13. století rodem pánů z Kunštátu. Byl významnou základnou husitů na Moravě. Nacházejí se zde hned dva zámky. Starý zámek je situovaný v severní části centra města v meandru řeky Jevišovky přes řeku naproti zřícenině Pustého hradu. Byl postaven po zničení Pustého hradu v roce 1421 a v 16. století přestavěn na zámek. Nový zámek byl vybudován v 80. letech 17. století na jihu města. Původně zde stál pouze dřevěný lovecký zámeček, současná budova byla postavena v roce 1879. Dnes se v budově nachází domov důchodců, avšak zámecký park je veřejnosti přístupný. Na severozápadním okraji města se nachází nejstarší vodní nádrž na Moravě a jedna z nejstarších kamenných nádrží ve střední Evropě postavená v letech 1894 – 1897. Dnes je technickou památkou.    

Zřícenina Lapikus

Na jihovýchodě přírodního parku na zelené turistické trase nad Plenkovickým potokem se nachází zřícenina hradu Lapikus. První zmínka o hradu pochází z roku 1411 a již v roce 1508 byl uváděn jako zpustlý. Zpustl pravděpodobně za válek mezi Jiřím z Poděbrada Matyášem Korvínem. Z hradu jsou dnes patrny základy plášťového zdiva, část věže a budovy na severní straně. Zřícenina je cenným dokladem hradního stavitelství z počátku 15. století. 


Poslední aktualizace: 06.01.2014