Bobrava - Zajímavosti

PP Střelická bažinka

Přírodní památka Střelická bažinka byla vyhlášena v roce 1980 na ploše přibližně 4 ha. Nachází se západně od obce Střelice. Důvodem ochrany je slatinná louka s typickými společenstvy. Vyskytuje se zde ostřice latnatá (Carex paniculata) a ostřice dvoumužná (Carex diandra). Na jaře se sem stahují k rozmnožování žáby ze vzdálenosti několika kilometrů. Kromě žab se zde vyskytuje čolek obecný (Triturus vulgarit) a kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus). V roce 1993 zde došlo k ropné havárii, ale území úspěšně regeneruje, i když do teď se na hladině objevují mastné skvrny, ale v míře, se kterou si mokřad poradí. 

PP Střelický les

Přírodní památka Střelický les se nachází 1,5 km jihovýchodně od obce Střelice, byla vyhlášena v roce 1980 na ploše 2 ha. Jedná se o teplomilný háj na levém břehu řeky Bobravy s bohatým výskytem třemdavy bílé (Dictamnus albus).

PP Patočkova hora

Západně od Přírodního parku Bobrava na severu obce Neslovice se nachází PP Patočkova hora, která byla vyhlášena v roce 1984. Na ploše 1 ha je důvodem ochrany zbytek stepní vegetace, zejména koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

PP Rybičková skála

Ještě dále na západ se nachází PP Rybičková skála vyhlášená v roce 1980. Jedná se o významnou paleontologickou lokalitu s nálezy svrchnopaleozocických, především permských zkamenělin, zejména ryb, odtud také název lokality.

PP Na Hájku

Severně od Přírodního parku Bobrava, na východním okraji obce Omice, se nachází PP Na Hájku. Byla vyhlášena v roce 1990 z důvodu ochrany teplomilné vegetace a přirozeného biotopu na výslunných stráních. Pro PP Na Hájku je charakteristický vliv panonské květeny, roste zde ohrožený koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandi). 

Zřícenina Bučín

Na kopci Bučín (444 m n. m.) v nejsevernější části parku, asi 1 km jihovýchodně od obce Tetčice, se nachází zbytky hradu, či hradiště pánů z Tetčic. Do konce 16. století se tu pěstovala vinná réva a za druhé světové války byl kopec útočištěm bojujících vojáků. Archeologický průzkum na Bučíně nebyl doposud proveden a tak není jisté, zda se je to hrad, nebo se jedná pouze o hradiště. Nicméně znaky po lidech jsou zde patrné, jedná se o zákopy z druhé světové války a vyryté nápisy ve stromech od vojáků.

Menšíkova rozhledna

U jižní hranice parku v obci Hlína se nachází Menšíkova rozhledna, která byla otevřena v roce 2007 na místě bývalé Rozhledny na Hlíně, která zde stála od roku 1910 do roku 1938. Rozhledna je 22 metrů vysoká a na její vrchol vede 96 schodů. Dohlédnout lze na Pálavu či Bílé Karpaty. Za příznivých podmínek lze z rozhledny vidět Alpy. Nejčastěji se to podaří v zimních měsících, kdy se prudce střídají teplotní rozdíly. K vidění jsou pohoří Totes Gebirge s vrcholy Groos Priel (2 523 m n. m.) a Rabestein (2 100 m n. m.), které jsou vzdáleny asi 240 km od rozhledny, a pohoří Schneeberg s nejvyšším vrcholem Klosterwapen (2 076 m n. m.).  Poslední aktualizace: 06.01.2014