Výhon - zajímavosti

PP Nové hory

Byla vyhlášena v roce 1980 na výměře 0,4 ha za účelem ochrany stepní květeny. Nachází se v severozápadní části parku mezi Židlochovicemi a Blučinou.

PP Nosislavská zátočina

Nachází se u jihovýchodní hranice parku na řece Svratce mezi Židlochovice a Nosislaví. Byla vyhlášena v roce 1991 a chrání břehová společenstva s významným výskytem živočišných populací.

Rozhledna Akátová věž

Na vrcholu Výhonu se nachází rozhledna Akátová věž otevřená v roce 2009. Má zajímavou architektonickou podobu, kdy se jedná v podstatě o točité schodiště obložené akátovými trámy, kdy se jejich počet směrem vzhůru zmenšuje a otevírá se tak postupně výhled do krajiny. Vyhlídková plošina je ve výšce 14,5 m a vede na ní 79 schodů, celková výška rozhledny je 18 m. Vstup je zdarma.

Zámek Židlochovice

Barokní zámek s přilehlou oborou leží na místě bývalé tvrze ze 14. století, která byla v 16. století přestavěna na hrad. Další velkou přestavbou hrad prošel po r. 1570, kdy dostal podobu silně opevněného renesančního zámku. Za třicetileté války byl zámek značně poškozen. Svou barokní podobu dostal po r. 1722. Poslední radikální úprava hradu proběhla v r. 1822 a následně v letech 1842-1854. Za první republiky sloužil jako letní sídlo T. G. Masaryka a dodnes slouží k vládním účelům.

Opevněný kostel sv. Jakuba

Na jihu parku v obci Nosislav se nachází opevněný kostel sv. Jakuba. Stojí pravděpodobně na místě románské stavby a byl postaven v roce 1537. Opevnění o výšce 4 – 8 m bylo postaveno o dva roky později.

Poslední aktualizace: 06.01.2014