Rakovecké údolí - Zajímavosti

Oblast je velmi významná také z historického hlediska. Na kopci Černov se dochovala archeologická lokalita s keltským hradištěm z doby 400 před. n. l. Podle nálezů keramiky zde bylo později také osídlení Slovany. Ze středověkého období bylo v údolí nalezeno několik zaniklých osad. Nejznámější je vesnice Bystřec v centrální části údolí, jejíž zrekonstruované základy jsou přístupné všem návštěvníkům. V okolí louky v lese nad údolím při modré turistické značce se nachází vesnice Vilémov. Zbytky Vilémova při dobrém pátrání najdeme ještě stále zachované. Ve spodní části údolí je to vesnice Sokolí a v horní části vesnice Budkovany. K té se váže pověst, že se tu objevuje v noci modré světlo a jsou slyšet zvony snad dávno neexistující kapličky.

Poloha zaniklé
vesnice Budkovany
Vilémov – obrovské smrky na louce
v okolí zaniklé vesnice
Bystřec – upravené základy domů

Poslední aktualizace: 06.01.2014