Niva Dyje - Zajímavosti

Lednický zámek
Bohatý stavební vývoj současné romantické stavby byl již od středověku spjat s významným rodem Liechtenštejnů, kteří od 18. století využívali Lednici k reprezentačním účelům. Zámek se proto několikrát pozměnil podle dominujících stavebních slohů. Dnešní podoba Lednice je výsledkem novogotické přestavby z let 1846-1858, jejímž autorem byl Georg Wingelmüller. Z konce 17. století se dochovaly honosné barokní budovy jízdáren, navržené architektem Johannem B. Fischerem z Erlachu. K zámku přiléhá na východní straně skleník, postavený v letech 1843-1845 podle projektu P. H. Desvignese. Veřejnosti přístupné místnosti v přízemí zámku vynikají zejména řezbářskou výzdobou, což platí především pro knihovnu s nádherným vřetenovým schodištěm, impozantní vstupní halu a krásné stropy a spodní obložení stěn Tyrkysového, Červeného a Modrého salónu.
 
Dokonalým rámcem zámku je francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park, jeden z největších v České republice. Lze v něm nalézt pozoruhodné dekorativní stavby, například Apollónův chrám, dostavěný roku 1819, empírový Chrám tří grácií (1825) a na bývalé moravsko-rakouské hranici Hraniční zámek (1827). Zámecký park patří k nejlepším ve střední Evropě (památka UNESCO) a rostou v něm stromy, keře a rostliny přivezené ze čtyř světadílů. Součástí zámeckého parku a rezervace Lednické rybníky je i Zámecký rybník v Lednici (30,1 ha), vybudovaný v polovině 17. století v místech meandrů Dyje. Třetinu jeho plochy zabírá patnáct ostrovů, které jsou stejně jako okolí parkově upraveny.
 
Minaret
Jedná se o ojedinělou architektonickou památku vystavěnou podle projektu Josefa Hardmutha v letech 1797-1804 v rámci romantických staveb lednicko-valtického areálu. V základech má velké množství dřevěných pilotů a trámů, čímž je zaručena stabilita stavby na místě s vysokou hladinou podzemní vody. Středem budovy je 59,39 m vysoká věž, na jejíž horní ochoz vede 302 schodů. Z jeho vrchní galerie je nádherný výhled na lednicko-valtický areál, Pálavu či Bílé Karpaty. V sálech prvního patra měli původně Lichtenštejni uloženou sbírku orientálních předmětů. Postava Josefa Hardmutha je zajímavé také díky jeho vynálezu, který nyní používá celý svět. Vynalezl obyčejnou tužku a založil firmu Koh-i-noor, která se výrobou psacích potřeb zabývá až do dnešní doby.
 
 
Janův hrad
Nedaleko zámku Lednice, na levém břehu řeky Dyje, vznikla po roce 1801 podivuhodná stavba, nazývaná Janův Hrad. Projekt zhotovil architekt Josef Hardmuth. Exteriér tohoto originálního loveckého zámečku napodobuje ve smyslu tehdejšího romantického cítění středověkou zříceninu. Půdorys stavby tvoří čtyři nárožní věžovité útvary, které vymezují čtvercový prostor. Tato umělá zřícenina nebyla však pouhou dekorací romantického areálu, ale bydlel tu knížecí hajný a v době lovů sloužil jako lovecký zámeček, kde se pořádali bohaté hostiny.
 

Poslední aktualizace: 06.01.2014