Lysicko - Zajímavosti

PP Žižkův stůl 

Na ploše 23 ha roste přirozený listnatý les s jilmem drsným (Ulmus glabra) s bohatým bylinným podrostem. Nachází se jihozápadně od Lhoty u Lysic nad pravým břehem Lysického potoka. Dalším důvodem ochrany je periglaciální forma reliéfu a bohatá avifauna.

Zámek Lysice

První nepřímá zmínka o Lysicích je z roku 1308. V roce 1652 byly povýšeny na městečko. Zámek vznikl na místě původní renesanční vodní tvrze, která byla v polovině 17. století přestavěna na renesanční a ve 30. letech 18. století na barokní zámek. Bohatě zdobený interiér navozuje atmosféru šlechtického sídla 19. století. Za zmínku stojí sbírka českého skla, soubory orientálních uměleckých předmětů či zbrojnici se zbraněmi od gotiky po 1. světovou válku. V zámku se také nacházejí tři knihovny. Součástí zámku je i zámecká zahrada s kolonádou s krytým ochozem a oranžerií a unikátní fíkovnou.

Zřícenina Rychvald

Severozápadně od Lysic mezi Lysicemi a Štěhovem se nachází zřícenina hradu Rychvald. Hrad Rychvald byl vystavěn ve 14. století. Poslední záznam o tom, že byl obydlen, pochází z roku 1437. Hrad zanikl pravděpodobně za válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Jeho pozdější majitelé již sídlili v Lysicích. Dnes lze z hradu vidět pozůstatky sklepů, trosky hradního paláce, trosky hradeb a předhradí.

Rozhledna Kozárov

Na západní hranici přírodního parku se na jeho nejvyšším bodě Babylon (657 m n. m.) u obce Kozárov nachází stejnojmenná rozhledna. Zajímavostí je, že se jedná o telekomunikační věž, která slouží i jako rozhledna. Je vysoká 42 m a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 m vede 139 schodů. Vidět lze odtud až na Pálavu či Jeseníky.


Poslední aktualizace: 06.01.2014