Lysicko - Živočichové

Přírodní park Lysicko obývá několik druhů obojživelníků – ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo rosnička zelená (Hyla arborea).

Hnízdí zde jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), krkavec velký (Corvus corax), vzácně holub doupňák (Columba oenas) nebo lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) či čáp černý (Ciconia nigra). Mimo les je běžný ťuhýk obecný (Lanius collurio) a kolem vodních toků konipas horský (Motacilla cinerea).


Poslední aktualizace: 06.01.2014