Oslava - Zajímavosti

Hrady

V údolí řeky Oslavy můžeme najít několik zřícenin středověkých hradů, jako jsou Sedlec, Kraví hora či Lamberk. Pouze jeden však leží na území přírodního parku a tím je Levnov. Jsou to asi nejznámější pozůstatky hradu v údolí. Hrad Levnov (Ketkovický hrad) se nachází nad soutokem řek Chvojnice a Oslavy. První zmínky o tomto hradu jsou z roku 1346. Vystavěn byl na počátku vlády Karla IV. Lévou z Levnova. Bohužel zanikl velmi brzy v roce 1442 dobytím stavovským vojskem. Z hradu bohužel už zbyla především jen mohutná zeď, kterou lze spatřit asi 120 metrů na prudkém svahu nad řekou. Hrad je díky své poloze přirozeně chráněn ze tří stran, přístup měl jen z východní strany, kde byla brána a malé dvoří. Dosud se zachovaly tři opěráky, které držely zeď nádvoří. Vlastní budova byla palácovitého typu situována od východu k západu. Hrad měl z východní strany široké předhradí a na západní straně obrannou baštu.


Levnov

V okolí parku můžete dále navštívit romantický altánek Gloriet, či rozhlednu Babylon. V údolí řeky je několik vodních mlýnů, na hranici přírodního parku najdeme Senoradský a Ketkovický mlýn.

Tramping

Obě řeky, Oslavu i Chvojinci, znají všichni trampové z celé Moravy a každý z nich ji dříve či později navštíví při svém putování moravskou krajinou. Pro Moravské trampy má tohle území stejný význam, jako Sázava pro ty české. Proto zde můžeme nalézt velké množství dřevěných srubů a lesních kempů. Své osady trampové zakládali již během první republiky, během druhé světové války a v druhé polovině dvacátého století.  Mnohé sruby najdete velmi obtížně, ale věřte, jsou tu. O údolí pojednává také mnoho trampských knih. Dokonce trampský časopis dodnes vydávaný se nazývá Oslavské boudy. Není však všechno zlato, co se třpytí. Správný tramp dokáže využívat své okolí v hluboké úctě k přírodě, na druhou stranu někdy může jít pouze a tzv. „pivní táboření“, což nedělá dobré jméno ani trampům ani území okolí těchto trampských „mek“ kolem obou řek.Kemp v údolí Chvojnice

Údolí obou řek má již dlouhou tradici v rekreačním využívání této oblasti nejen díky trampingu. Nachází se tu několik rozlehlých chatových osad, které navazují i na trampskou tradici. V dnešní době už jde však o klasické chatové oblasti, kam jezdí majitelé na víkendy a dovolené. Místy mohou představovat značné ohrožení okolní přírody při jejím velmi intenzivním využívání.


Poslední aktualizace: 06.01.2014